Nykytaide ja nykyaikainen suunnittelu

Bukowski.fi ovat muuttaneet bukowskis.com/fi.

Nykytaide ja nykyaikainen suunnittelu

Joskus kuulee sanottavan, että nykytaidetta on hankala tunnistaa erilliseksi, selkeäksi tyylisuuntauksekseen taiteessa. Se onkin usein aivan totta, sillä nykytaide koostuu useasta eri taidesuuntauksesta, avant-gardesta, erilaisista taiteessa käytettävistä tekniikoista ja tyyleistä, jotka kaikki yhdessä muodostavat sen taiteen, jota nykypäivänä eniten luodaan. Jotkut saattavat myös kritisoida nykytaidetta vaikeasti ymmärrettävänä taiteen suuntauksena, sillä toisin kuin esimerkiksi klassiset kreikkalaisveistokset tai muinaisen Egyptin hautamaalaukset, alle 60 vuotta vanha nykytaide heijastaa meidän omaa menneisyyttämme. Nykytaide ei ole mitenkään helppoa, eikä sen ole tarkoituskaan olla. Koska meitä ympäröivä maailma on muuttunut niin valtavasti viimeisten vuosikymmenien aikana niin teknologian, politiikan kuin yhteiskunnankin saralla, on nykytaide pakostakin valtavan monimuotoista. Sitä ei voi kuvailla esittämällä listaa, josta kävisivät ilmi kaikki nykytaiteelle tyypilliset visuaaliset ominaisuudet, teemat tai muut piirteet.


Se, mitä nykytaide ja nykyaikainen suunnittelu on yleiselle estetiikalle, on hieman samaa, kuin mitä suomicasino.com on suomalaiselle nettipelaamiselle. Molempia tarvitaan, että pysytään aallonharjalla.

On kuitenkin tiettyjä perustavanlaatuisia seikkoja, jotka ovat varsin tyypillisiä nykytaiteessa. Nykytaiteelle ominaista on se, että siinä pyritään alituiseen kokeilemaan uusia asioita ja tekniikoita siten, että päämääränä on saada aikaan jotain aivan uutta ja ainutlaatuista, jollaista ei olla vielä koskaan nähty taidemaailmassa. Usein nykytaiteelle on tyypillistä se, että siihen sisällytetään jonkinlainen hengellinen tai poliittinen viesti, joka ilmaisee taiteilijan mielipiteen jostain asiasta. Esimerkiksi venäläistaiteilija Kandinsky näki nykytaiteen mahdollisuutena esitellä hengellistä todellisuutta taiteen kautta. Saksalaistaiteilija Dix puolestaan käytti nykytaidetta Saksan politiikan kritisoimiseen.

Entä sitten nykyaikainen suunnittelu? Käytännössä nykyaikaisella suunnittelulla eli designilla viitataan tähän hetkeen juuri tässä ja nyt. Sillä pyritään eriytymään perinteisestä suunnittelusta ja kaavoihin kangistumisesta luomalla jotain uutta ja samalla ajankohtaista. Usein kuulee termien "nykyaikainen design" ja "moderni design" sekoitettavan keskenään, vaikka näiden kahden käsitteen välinen ero on selkeä. Modernilla suunnittelulla viitataan tiettyyn design-liikkeeseen, joka sai alkunsa 1900-luvun alkupuolella ja noudattaa huomattavasti tiukempia sääntöjä. Nykyaikainen suunnittelu sen sijaan on huomattavasti vapaampaa ja siihen lasketaan hyvin monenlaiset eri tyylit.